Personal

Här hittar du all vår personal

Mikael Gustafsson

VD, Byggnadsingenjör SBR
Certifierad projektledare IPMA(D), Certifierad besiktningsman, Projekt- och byggledning, kontrollansvarig enl. PBL(K), besiktningar, entreprenadjuridik
Skicka e-post till Mikael
+46 70 528 22 83

x

Mikael Gustafsson

INFO

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR
Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Åke
+46 70 330 43 86

x

Åke Knutsson

INFO

Peter Horndahl

Byggnadsingenjör SBR
Certifierad besiktningsman, Certifierad projektledare IPMA(D), byggledning,
VA-kompetens, muddring, deponi, markmiljö, besiktningsman för lekredskap
Skicka e-post till Peter
+46 76 869 80 21

x

Peter Horndahl

INFO

Richard Petersson

Byggnadsingenjör SBR
Projekt- och byggledning, projekteringsledning, byggkontroll, kontrollansvar enl. PBL (N), kalkyler, utredningar, förvaltning och underhållsplanering
Skicka e-post till Richard
+46 70 247 97 79

x

Richard Petersson

INFO

Stefan Nilsson

Byggnadsingenjör SBR
Diplomerad Projektledare IPMA (D) Projekt- och byggledning, certifierad besiktningsman, byggkontroll, kontrollansvarig enl. PBL(K), kalkyler, utredningar
Skicka e-post till Stefan
+46 70 684 22 50

x

Stefan Nilsson

INFO

Dan Isehav

Byggnadsingenjör SBR
Projekt- och byggledning
Skicka e-post till Dan
+46 70 335 75 05

x

Dan Isehav

INFO

Fredrik Hasselström

Byggingenjör
Projektledning, byggledning inom anläggning/bro
Betongklass 1. Broinspektion
Skicka e-post till Fredrik

+46703820840

x

Fredrik Hasselström

INFO

Frida Andersson

Byggnadsingenjör, konstruktör
Skicka e-post till Frida
+46 73 805 93 94

x

Frida Andersson

INFO

Henrik Garney

Civilingenjör Väg o Vatten
Projekt- och projekteringsledning
Skicka e-post till Henrik
+46 73 698 57 12

x

Henrik Garney

INFO

Johan Karlsson

Civilingenjör Structural Engineering
Arkitektur och Teknik
byggnadskonstruktion och
byggprojektledning
Skicka e-post till Johan
+46 73 777 17 41

 

 

 

x

Johan Karlsson

INFO

Alexander Allansson

Byggnadsingenjör SBR

Skicka e-post till Alexander
+46 70-390 88 01

x

Alexander Allansson

INFO

Caroline Hauguth

Sekreterare
ansvarig för ekonomi- och personaladministration
Skicka e-post till Caroline
+46 73 439 06 22

x

Caroline Hauguth

INFO

Magnus Gustafsson

Underkonsult
Bygg- och anläggningsingenjör Projekt- och byggledning
Skicka epost till Magnus
+46 72 734 51 94

x

Magnus Gustafsson

INFO

Magnus Köhler

Underkonsult
Byggnadstekniker
Diplomerad fuktsakkunnig, fuktutredningar, byggledning, badrumsutredningar, skadeutredning.

Tel. +46 70 568 37 01
Skicka e-post till Magnus

x

Magnus Köhler

INFO