Om oss

Här hittar du oss

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB är ett oberoende projektledningsföretag med fötterna i den Småländska myllan. Företaget startade 1992 och vi är idag 13 medarbetare i företaget.

Ingenjörsfirman bedriver en konsulterande ingenjörsverksamhet på kundanpassad teknisk nivå med en hög personlig service och flexibilitet. Vi månar om att våra kunder får den kompetens som krävs i de projekt som vi blir engagerade i.

Vår strävan är att ständigt arbeta för att utveckla företaget och kompetensutveckla våra medarbetare och att alltid vara uppdaterade i det senaste inom vårt arbetsområde.

Ingenjörsfirmans medarbetare har stora teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet från både stora och mindre projekt.

Vårt geografiska verksamhetsområde är i huvudsak sydöstra Sverige men vi hjälper även våra kunder i andra delar av landet och även utomlands.

Kvalitets- och miljöpolicy

IMGAB ska med kvalitets- och miljöansvar omsorgsfullt arbeta med känsla för teknik, resursförbrukning, materialval och funktion. Företaget strävar efter att uppnå låga miljöutsläpp för uppdrag och i företagets direkta verksamhet genom att aktivt och med personligt ansvar välja och belysa miljöeffektiva alternativ.

Ovanstående uppnås bl.a. genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. IMGAB är lyhörd för utveckling av metoder, material m.m. som stärker uppsatta mål.

IMGAB ska bidra till kundens behov genom att arbeta efter ett strukturerat system med hög kvalitet inom vår uppdragshantering. IMGAB ska även vara behjälpliga med rådgivning av bra miljöval där så är relevant.

IMGAB fångar löpande upp avvikelser och följer upp uppdrag i målsättning att ständigt förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet för att upprätthålla och förbättra kvalitetsnivå och miljöprestandan i våra uppdrag.

Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som upp­dragsgivaren ställer på resultatet. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies