Vibrationsmätning/spricksyn

Vid mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på flera […]

Vid mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på flera sätt. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark och byggnader.

Inför arbeten i mark där vibrationsalstrande moment kan uppkomma t.ex. sprängning och packning skall en riskanalys genomföras. Analysen skall beakta närliggande byggnader, markförhållanden och projektets storlek.

Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning, just nu pågår arbete med att ta fram en ny standard för vibrationsövervakning.

Pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar hur arbetet påverkar omgivande miljö är både nödvändigt och tryggt.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB tillhandahåller utrustning och tjänster för övervakning vid dessa typer av arbeten. Utrustningen är batteridriven och uppkopplad digitalt för direkt överföring av eventuella larm som utlösts av värden som överstigit förinställda gränsvärden. Larm kan överföras till ansvarig arbetsledare så att arbetet snabbt kan stoppas.

Vi utför även syneförrättningar av byggnader innan arbeten påbörjas samt uppföljande syn efter att arbetet avslutats.

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Vibrationsmätning/spricksyn?

Kontakta specialisterna inom detta område

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR
Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Åke
+46 70 330 43 86

x

Åke Knutsson

INFO

Anton Welander

Byggingenjör
Byggledning, byggkontroll, fukt- och skadeutredningar.
Skicka e-post till Anton
+46 73 085 99 26

x

Anton Welander

INFO

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies