Fuktsäkring

Fuktprojektering, skadeutredningar, mätningar och kontroller

Vi arbetar både med förebyggande åtgärder och med åtgärder där skada redan har uppstått.

Vi kan hjälpa till i byggprocessens alla skeden och i förvaltningen av den färdiga byggnaden

SKADEUTREDNING

Om skadan redan har skett så börjar vi med att fastställa skadans omfång, utreder vad som orsakat skadan och föreslår därefter åtgärder.

INVENTERING

Vi utför inventeringar av byggnader för att konstatera ev. risker och omfattning på skador.

PROJEKTERING

Vi har kompetensen att medverka under projekteringen som fuktsakkunnig. Under projekteringen hjälper vi till med att minimera risken för kommande fuktproblem vid nyproduktion och ombyggnation.

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING UNDER PRODUKTIONEN

Under produktionen av ett byggprojekt gör vi löpande kontroller och mätningar för att säkerställa att inte fukt byggs in i konstruktionen.

Vi har auktoriserad kontrollant enl. RBK (Rådet för byggkompentens) att genomföra mätningar i betong­konstruktioner.

Vi har certifiering att genomföra kontroller av tätskikt enligt GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum).

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Fuktsäkring?

Kontakta specialisterna inom detta område

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR
Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Åke
+46 70 330 43 86

x

Åke Knutsson

INFO

Magnus Köhler

Underkonsult
Byggnadstekniker
Diplomerad fuktsakkunnig, fuktutredningar, byggledning, badrumsutredningar, skadeutredning.
Skicka e-post till Magnus
Tel. +46 70 568 37 01

x

Magnus Köhler

INFO

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies