Förvaltningsstöd

Underhållsplanering och upphandling av ombyggnader

Vi hjälper till med förvaltningsstöd av kulturhistoriska byggnader och även andra byggnader.

Vi genomför inventeringar av skador och behov av underhåll, upprättar underhållsplaner och tar fram kostnadsuppskattningar.

Vi utför också utredningar när det föreligger problem i fastigheten.

Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling av projektörer och entreprenörer, handlar upp, projektleder och ombesörjer besiktning av det färdiga resultatet.

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Förvaltningshjälp?

Kontakta specialisterna inom detta område

Mikael Gustafsson

Byggnadsingenjör SBR
Certifierad projektledare IPMA(D), Certifierad besiktningsman, Projekt- och byggledning, kontrollansvarig enl. PBL(K), besiktningar, entreprenadjuridik
Skicka e-post till Mikael
+46 70 528 22 83

x

Mikael Gustafsson

INFO

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR
Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Åke
+46 70 330 43 86

x

Åke Knutsson

INFO

Peter Horndahl

Byggnadsingenjör SBR
Certifierad besiktningsman, Certifierad projektledare IPMA(D), byggledning,
VA-kompetens, muddring, deponi, markmiljö, besiktningsman för lekredskap
Skicka e-post till Peter
+46 76 869 80 21

x

Peter Horndahl

INFO

Stefan Nilsson

Byggnadsingenjör SBR
Diplomerad Projektledare IPMA (D) Projekt- och byggledning, certifierad besiktningsman, byggkontroll, kontrollansvarig enl. PBL(K), kalkyler, utredningar
Skicka e-post till Stefan
+46 70 684 22 50

x

Stefan Nilsson

INFO

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies