Vibrationsmätning/spricksyn

Vid mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på flera […]

Vid mark- och anläggningsarbeten påverkas den omgivande miljön på flera sätt. Vibrationer sträcker sig långt och kan skapa förändringar både i mark och byggnader.

Inför arbeten i mark där vibrationsalstrande moment kan uppkomma t.ex. sprängning och packning skall en riskanalys genomföras. Analysen skall beakta närliggande byggnader, markförhållanden och projektets storlek.

Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning, just nu pågår arbete med att ta fram en ny standard för vibrationsövervakning.

Pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar hur arbetet påverkar omgivande miljö är både nödvändigt och tryggt.

Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB tillhandahåller utrustning och tjänster för övervakning vid dessa typer av arbeten. Utrustningen är batteridriven och uppkopplad digitalt för direkt överföring av eventuella larm som utlösts av värden som överstigit förinställda gränsvärden. Larm kan överföras till ansvarig arbetsledare så att arbetet snabbt kan stoppas.

Vi utför även syneförrättningar av byggnader innan arbeten påbörjas samt uppföljande syn efter att arbetet avslutats.

Byggkonstruktion

Vi erbjuder tjänster inom byggnadskonstruktion

Vi är ett oberoende konsultföretag som hjälper dig som kund från idé till färdig byggnad. Vi erbjuder projektering av ny-, om- och tillbyggnationer samt utredningar. Vår önskan är att finnas som ett stabilt stöd under hela byggtiden där vi använder vår kunskap för att skapa de bästa lösningarna utifrån projektets förutsättningar. Med kunden i fokus levererar vi effektiva och anpassade konstruktionslösningar för just ditt projekt.

Beräkning

Vi utför beräkningar för alla typer av stommar och grundläggningar för nyproduktion och ombyggnationer. I tidiga skeden kan vi uppskatta dimensioner och mängder och levererar senare under projekteringen K-handlingar efter förutsättningar och materialval. Vi har erfarenhet av både hus och infrastruktur och kan utföra projekt i betong, stål och trä.

Projektering

Vi ritar i 2D i AutoCAD och modellerar i 3D i Revit. Vi kan leverera allt från förfrågningsunderlag till relationshandling samt 3D-modeller av projektet. Vi upprättar även checklistor och dokument för projektets KMA-krav, samt konstruktions- och beräkningsdokumentationer.

Utredningar

Vi utför inspektioner på plats och analyserar handlingar över befintliga bärverk och konstruktioner. Vid ombyggnation ger vi förslag på lämpliga lösningar anpassade för konstruktionens nya önskade funktionssätt. Vi kan lämna intyg och utlåtande om stommars skick med rekommendationer för vidare åtgärder.

Kontakta Johan eller Frida angående konstruktionsfrågor!

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Byggkonstruktion?

Kontakta specialisterna inom detta område

Frida Andersson

Byggnadsingenjör, konstruktör
Kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Frida
+46 73 805 93 94

Föräldraledig

x

Frida Andersson

INFO

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies