Muddring Kalmar Hamn

Underhållsmuddring Kalmar hamn Kalmar hamn genomför med jämna mellanrum, som […]

Underhållsmuddring Kalmar hamn

Kalmar hamn genomför med jämna mellanrum, som alla andra hamnar bör göra, underhållsmuddring av hamnen för att säkerställa att djupen hålls så att fartygen kommer in i hamnen och intill kajerna.

Denna gång utfördes muddringen av ett danskt företag, Rohde Nielsen A/S.

Metoden var huvudsakligen sugmuddring vilket innebär att man åker över hamnens ytor med ett fartyg som har ett sugmunstycke i änden av en lång rörlig arm som sänks ner till botten. Där sugs sedimenten upp och fyller upp en stor balja som är i mitten av mudderfartyget.

När baljan är full lägger man till invid kajen och tömmer fartyget. I den här entreprenaden använde hamnen muddermassorna för att skapa nya upplagsytor i hamnen.

Efter muddring utförs en inmätning av sjöbotten för att kontrollera att rätt djup har uppnåtts.

Totalt muddrades ca 150 000 m3 från hamnens botten.

Ingenjörsfirman hade byggledningen för uppdraget.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies