Ny förskola i Bergkvara

I Bergkvara samhälle i Torsås kommun har kommunen byggt en […]

I Bergkvara samhälle i Torsås kommun har kommunen byggt en ny förskola med 6 avdelningar.

I samband med byggnationen har man även byggt ett skolkök som skall laga maten även till den befintliga grundskolan som ligger intill den nybyggda förskolan.

Byggnaden är byggd i trä med en fasadbeklädnad av stående limträpanel av fabrikat Moelven kombinerat med gula fasadskivor av fabrikat Cemberit på innergårdarna.

Takens utformning ger en karaktär kring byggnaden och medförde speciella takstolar som fick monteras ihop på platsen då dessa var för stora för att kunna transporteras till platsen.

Det finns tre innergårdar för de olika avdelningarna som avgränsas mot norr av en Ölandsstenmur som ger en trygghet för barnen.

Skolköket som är ett tillagningskök är dimensionerat för 310 portioner varav hälften skall gå till förskolans verksamhet och matsalen i byggnaden är avsedd för den närliggande grundskolan.

På yttertaket har monterats solpaneler för att ge en elförsörjning till verksamheterna i byggnaden.

Byggherre för byggnationen har varit Torsås kommun och arkitekt för förskolan har varit Atrio Arkitekter i Kalmar och totalentreprenör för byggnationen har varit Hansabygg AB i Kalmar.

Vårt uppdrag har varit att ansvara för bitr. projektledning, kontrollansvar enligt PBL samt svara för slutbesiktningen av byggnationen.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies