Lager 157

Inom affärsområdet Amiralen i Karlskrona har en ny aktör etablerat […]

Inom affärsområdet Amiralen i Karlskrona har en ny aktör etablerat sig, Lager 157. Etableringen innebar ombyggnation av 3 vakanta lokaler till en större butikslokal. Fastighetsägare är ECF Karlskrona Retail AB och vår roll i projektet har varit projektledning av denna hyresgästanpassning.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies