NY MEDARBETARE FREDRIK HASSELSTRÖM

Vi hälsar vår nye medarbetare Fredrik välkommen! Fredrik Hasselström är […]

Vi hälsar vår nye medarbetare Fredrik välkommen!

Fredrik Hasselström är utbildad byggingenjör med inriktning anläggningsteknik, utbildad på Chalmers i Göteborg.

Fredrik kompetens ligger i tunga anläggningskonstruktioner som broar och kajer och har specialistkompetens inom förvaltning av byggnadsverk och har verkat som utbildare i Trafikverkets broinspektionsutbildningar samt utbildat i bro- och tunnelförvaltningssystemet BaTMan.

Fredrik kommer närmast från Peab Anläggning där han arbetade som biträdande Arbetschef i området Kalmar och Blekinge län. Tidigare har han arbetat som Projektledare bro på Trafikverket och som projektledare arbetet med reparation av över 100 brokonstruktioner och har bland annat varit projektledare för reparation av Ölandsbron. Innan dess har Fredrik verkat som konsult där han har inspekterat broar samt kajer över större delen av Sverige. Under denna tid har han bland annat integrerat Göteborgshamns kajer i BaTMan samt verkat som Göteborgs hamns rådgivare gällande förvaltning av deras kajkonstruktioner.

Fredrik kommer att arbeta som projekt- och byggledare, statusbedömning av byggnadsverk samt underhållsplanering av byggnadsverk för att erbjuda kund lägsta samhällskostnad gällande förvaltning av sina byggnadsverk.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies