PROFILGRUPPEN BYGGER NY PRESSLINJE

ProfilGruppen bygger ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda. Investeringen omfattar […]

ProfilGruppen bygger ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda.

Investeringen omfattar en helt ny produktionsanläggning med modern teknik som skapar en produktionsprocess i världsklass och möjliggör fortsatt tillväxt i marknaden.
Fabriken kommer att uppföras på ett nytt industriområde i direkt närhet till bolagets befintliga anläggningar i Åseda.

Bakgrunden till investeringen är ProfilGruppens kraftiga tillväxt under de senaste åren genom ökat förtroende och nya affärer hos både nya och befintliga kunder.

Under 2017 levererade ProfilGruppen ca 29 700 ton aluminumprofiler från de befintliga tre presslinjerna och investeringen beräknas tillföra kapacitet om ytterligare cirka 12 500 årston.

Totalt uppgår investeringen till cirka 310 Mkr inklusive interna projekterings- och uppstartskostnader.

Anläggningen beräknas tas i drift runt årsskiftet 2019/2020.

Ingenjörsfirman har sedan sommaren haft projekteringsledningen av byggnationen och samordnat Profilgruppens kravställning i projektet.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies