KSRR – Nytt huvudkontor i Moskogen

Efter 13 år i baracker på Tegelviken invigdes KSRR:s nya […]

Efter 13 år i baracker på Tegelviken invigdes KSRR:s nya huvudkontor i Moskogen i slutet av augusti. En modern anläggning som innehåller kontor- och personalbyggnad i två plan, servicehall med tvätthall-kärltvätt och kallförråd samt en carportbyggnad med fordonstankning av biogas.

En modern anläggning med ett öppet kontorslandskap där personalen byter arbetsplats dagligen. Ledningsorganisation och chaufförer sitter under samma tak för att vidareutveckla organisationen inom KSRR. Personalbyggnaden är certifierad som miljöbyggnad nivå silver.

Ingenjörsfirman har varit behjälplig med Projektering, Projekt- och byggledning samt Kontrollansvarig enligt PBL.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies