Vänskapens väg

Vänskapens Väg invigt Vård- och omsorgsboendet ”Vänskapens väg” är nu […]

Vänskapens Väg invigt

Vård- och omsorgsboendet ”Vänskapens väg” är nu invigt. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson knöt ihop banden och förklarade Sveriges modernaste vård- och omsorgsboende invigt. Rikshems projektledare Rikard Aläng och regionchef Christofer Bernebring berättade om projektets genomförande och önskade lycka till. Enhetschef Karin Jilkén presenterade visionerna med vänskapens väg – En plats för livet! Ledord för verksamheten är framtidstro, en aktiv vardag, meningsfullhet, gemenskap och tillgodosedda behov. Efter invigningen var det rundvandring, utställningar, föreläsningsprogram och mycket annat.

Lite fakta:

  • Vård- och omsorgsboende för personer med demens- och fysiska omsorgsbehov.
  • Vänskapens väg rymmer 85 vårdplatser, träffpunkt och dagverksamhet.
  • Arkitekt MAF arkitektbyrå som tagit fram grundkoncept, Atrio arkitekter har utfört det fortsatta arbetet
  • Konstnär Lars Larsson med ”Vänner” – Det lilla, i det stora.
  • Fastighetsägare är Rikshem och huvudman är Kalmar kommun.
  • Totalentreprenör Byggnads AB OG Ohlson

Ingenjörsfirman M Gustafsson AB har varit behjälpliga med bygg- och projektledning, kontrollansvar enligt PBL.

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies