Saneringen av Oskarshamns hamn

Hamnsaneringen i Oskarhamn går in i ny fas Sedan en […]

Hamnsaneringen i Oskarhamn går in i ny fas

Sedan en tid tillbaka är det internationella företaget Envisan, http://www.envisan.com/en, kontrakterat för att utföra muddringsentreprenaden i Oskarshamn. Just nu pågår etablering och uppbyggnad av de tekniska anläggningarna som behövs för att klara av arbetena.

Muddringen skall ske från vattnet med hjälp av en sugmuddringsfarkost och en pråm. Från pråmen förs massorna upp på ett område inom hamnen där muddermassorna skall avvattnas och stabiliseras så pass mycket att de kan transporteras med lastbil till Storskogens avfallsanläggning där massorna skall deponeras. I hamnen byggs dessutom en stor vattenreningsanläggning som skall rena det vattnet som följer med upp i muddringen innan det släpps tillbaka i hamnbassängen. När massorna skall stabiliseras tillför man bla kalk och sedan pressas massorna ihop i stora hydrauliska pressar innan det kan lastas på lastbilarna. Här pressas dessutom det sista vattnet ut.

Under muddringen kommer kontroller att utföras av miljökontrollanter för att se till att det bla inte grumlar för mycket. Dessutom kommer det att tas miljöprover på sedimenten och på det renade vattnet kontinuerligt under arbetets gång.

Det kommer att utföras packningskontroller dagligen på muddermassorna innan de kan köras till Storskogen. Anledningen till detta är att massorna måste vara tillräckligt stabila för att kunna läggas in i deponin och byggas på höjden. Se tidigare artiklar om deponibygget i vår skrift Projektmötet.

Ingenjörsfirman och Peter Horndahl har uppdraget som byggkontrollant i projektet.

Intressanta länkar att följa

Projektets hemsida och facebooksida:

http://www.renhamn.se/

https://www.facebook.com/Renhamn/?fref=ts

Entreprenörens hemsida:

http://www.envisan.com/en

Media:

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/storsta-saneringen-nagonsin-nar-oskarshamns-hamn-ska-muddras?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20160502%3Astorsta-saneringen-nagonsin-nar-oskarshamns-hamn-ska-muddras%3Anyh

 

 

 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies