Tillbyggnad Kalmar slott

Nu är vi igång med om- och tillbyggnaden av kök […]

Nu är vi igång med om- och tillbyggnaden av kök och restauranglokalerna vid Kalmar slott.

De arkeologiska undersökningarna färdigställdes i huvudsak under sommaren.
Nu har vi gjutit källarväggarna till det nya köket och bjälklaget kommer att gjutas innan jul.
Vi ansvarar för bitr. projektledning och byggledningen.
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies