Byggkonstruktion

Vi erbjuder tjänster inom husbyggnadskonstruktion

Vi är ett oberoende konsultföretag som hjälper kunden från idé till utredning, projektering och stöd under byggtiden. Vi erbjuder projektering av ny- och ombyggnation samt utredningar och utlåtanden.

Beräkning

Vi utför beräkningar av alla typer av stommar. Både nyproduktion och ombyggnationer. Vi kan utföra projekt i betong, stål och trä.

Projektering

Vi kan utföra modellering i 2D och 3D i AutoCAD och Revit. Vi kan göra allt från förfrågningsunderlag till relationshandling.

Utredningar

Vi utför inspektioner och kan lämna utlåtande om stommars skick med förslag på lämpliga åtgärder.

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Byggkonstruktion?

Kontakta specialisterna inom detta område

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss