Fuktsäkring

Fuktprojektering, skadeutredningar, mätningar och kontroller

Vi arbetar både med förebyggande åtgärder och med åtgärder där skada redan har uppstått.

Vi kan hjälpa till i byggprocessens alla skeden och i förvaltningen av den färdiga byggnaden

SKADEUTREDNING

Om skadan redan har skett så börjar vi med att fastställa skadans omfång, utreder vad som orsakat skadan och föreslår därefter åtgärder.

INVENTERING

Vi utför inventeringar av byggnader för att konstatera ev. risker och omfattning på skador.

PROJEKTERING

Vi har kompetensen att medverka under projekteringen som fuktsakkunnig. Under projekteringen hjälper vi till med att minimera risken för kommande fuktproblem vid nyproduktion och ombyggnation.

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING UNDER PRODUKTIONEN

Under produktionen av ett byggprojekt gör vi löpande kontroller och mätningar för att säkerställa att inte fukt byggs in i konstruktionen.

Vi har auktoriserad kontrollant enl. RBK (Rådet för byggkompentens) att genomföra mätningar i betong­konstruktioner.

Vi har certifiering att genomföra kontroller av tätskikt enligt GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum).