Förvaltningsstöd

Underhållsplanering och upphandling av ombyggnader

Vi hjälper till med förvaltningsstöd av kulturhistoriska byggnader och även andra byggnader.

Vi genomför inventeringar av skador och behov av underhåll, upprättar underhållsplaner och tar fram kostnadsuppskattningar.

Vi utför också utredningar när det föreligger problem i fastigheten.

Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling av projektörer och entreprenörer, handlar upp, projektleder och ombesörjer besiktning av det färdiga resultatet.