Byggkonstruktion

Vi erbjuder tjänster inom husbyggnadskonstruktion

Vi är ett oberoende konsultföretag som hjälper kunden från idé till utredning, projektering och stöd under byggtiden. Vi erbjuder projektering av ny- och ombyggnation samt utredningar och utlåtanden.

Beräkning

Vi utför beräkningar av alla typer av stommar. Både nyproduktion och ombyggnationer. Vi kan utföra projekt i betong, stål och trä.

Projektering

Vi kan utföra modellering i 2D och 3D i AutoCAD och Revit. Vi kan göra allt från förfrågningsunderlag till relationshandling.

Utredningar

Vi utför inspektioner och kan lämna utlåtande om stommars skick med förslag på lämpliga åtgärder.